Kontaktai

Apie mus

Pagalba

Taisyklės

Reklama

Naudojimosi Busse.lt taisyklės

 

1. Bendrosios taisyklės

1.1 Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB ,,Kaidas" į.k. 186105836, buveinės adresas Aušros g. 16, LT-13248 Rudamina, Vilniaus raj., PVM mokėtojo kodas LT 861058314, el. pašto adresas – kaidas_bus@takas.lt (toliau - Busse.lt) ir Jūsų (toliau - Vartotojas) del naudojimosi internetines svetaines (toliau - Svetainė) tvarka ir Busse.lt Vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos (toliau - Taisyklės).

1.2 Busse.lt Vartotojas yra tas kuris talpina, skaito Skelbimus arba kitaip naudojasi Svetaine.

1.3 Vartotojams suteikiama galimybė talpinti, ieškoti taip pat skaityti informacija (toliau - Skelbimus), be to naudotis kitomis paslaugomis nustatyta tvarka Busse.lt Svetaineje.

1.4 Naudodamiesi Busse.lt Svetaine patvirtinat kad esate susipažinę su naudojimosi taisyklėmis ir įsipareigojat ju laikytis, nesilaikant arba nesutinkantys su Svetainėje nustatytais taisykliu reikalavimais Vartotojas neturi teisės naudotis jokiomis paslaugomis ir Busse.lt Sveteine.

1.5 Busse.lt nuolat tobuleja ir vystosi siekiant užtikrinti saugesni bei patogesni naudojimasi Sveteine Tiekiejas turi teise vienašaliskai keisti Taisykles bei paslaugas. Jei Vartotojas toliau naudosis Svetainei pakeitus, papildžius ar pataisius Taisykles tai reiškia sutikimą su Taisykliu pakeitimais.

1.6 Busse.lt prieš papildant ar taisant taisykles praneš apie taisykliu isigaliojima ir(ar) atnaujinima visiems Vartotojams, el. paštu asmeniškai ar(ir) sveteineje.

 

2. Skelbimo reikalavimai bei kitos Busse.lt talpinimo salygos

2.1 Vartotojas atsako už pateikta informacija Skelbime ir patvirtina kad skelbiama informacija yra tiksli, tikra ir išsami.

2.2 Busse.lt neatsako už Vartotojo klaidinga informacija ir jokiu budu nedalyvaus pirkimo-pardavimo sandariuose bei kitokiuose su Svetaine susijuose paslaugu ar prekiu sandariuose.

2.3 Busse.lt Svetaineje galima talpinti Skelbimus tik apie sunkuji transporta, ju daliu ir aksesuaru pardavima.

2.4 Skelbimas turi buti patalpintas jam skirtoi kategorijoi (pvz., Skelbimas apie naudota autobusa negali buti patalpintas sunkvežimiu kategorijoje).

2.5 Tarp Vartotojo ir Busse.lt informacija (pranešimai) bus siunčiama el. paštu ir(arba) telefonu, nurodytais adresais Skelbimuose arba registracijos metu kaip asmens duomenys.

2.6 Vartotojui leidžiama viename Skelbime paskelbti (aprašyti, atvaizduoti) tik viena objekta.

2.7 Patalpinus bet kokia informacija (duomenys) Sveteineje Vartotojas perduoda visas teises Busse.lt Sveteinei:

2.7.1 t. y. Busse.lt galės naudotis informacija (duomenėmis) bet kokiu budu ar forma, viešai reklamuoti, padaryti viešai prieinama ir platinti;

2.7.2 t. y. teise keisti paskelbta informacija (duomenys), kurti kurinius, naudoti bet kokiu budu, forma, tikslais neatlygintinai.

2.8 Parduotos prekės Skelbimas privalo buti ištrintas. Draudžiama naudoti sena Skelbima kaip pagrindu naujai prekei parduoti. Norint parduoti kita ta pačia preke, turi būti sukurtas naujas Skelbimas.

2.9 Vartotojui draudžiama:

2.9.1 nuotraukose skelbti (reklamuoti) kitas prekes ar paslaugas kurios neatitinka nurodytai pagrindinejei informacijoi;

2.9.2 nuotraukose skelbti (reklamuoti) klaidinga informacija apie siulomas prekes ar paslaugas;

2.9.3 aprašyme ar(ir) nuotraukose nurodyti klaidinga prekes verte kuri neatitinka Skelbimo pagrindinejei informacijei;

2.9.4 nurodyti klaidinga prekes ar paslaugos kaina kuri neatitinka realios rinkos vertės;

2.9.5 peteikti informacija kuri gali pažeisti Lietuvos Respublikos teises aktus ar neatitinka Busse.lt taisykliu reikalavimu;

2.9.6 skelbti (reklamuoti) preke ar paslauga kuri yra parduota. Vartotojas iš tiesu privalo tureti siuloma preke ar paslauga.

2.9.7 nuotraukose vaizduoti kita vaizda nei siulomo objekto.

2.9.8 naudoti Busse.lt Sveteine neteisetais tikslais.

2.9.9 visokiais budais naudotis Busse.lt jei tai keltu gresme Sveteinei bei jos duomenu bazes saugumui.

2.9.10 pasinaudoti Busse.lt Sveteine kad ivykdyti nusikalstama veika (apgauti, sukčiauti ir pan.)

2.9.11 skelbti ta pačia informacija daugiau nei viena karta.

 

3. Vartotojo taisykliu laikymas

3.1 Vartotojas privalo laikytis šiu nustatytu taisykliu, nesilaikant šiu taisykliu atsižvelgiant i pažeidima Tiekiejas turi teise blokuoti, trinti, slepti, nukelti i paieškos gala, redaguoti ir pan. Skelbima (vartotojo pateikta informacija), arba nutraukti Vartotojui prieiga prie Busse.lt ar teikiamas Sveteines paslaugas.

3.2 Vartotojui registracijos metu ir(ar) dedant Skelbima reikia pažymeti varnele kad yra susipažines su taisyklemis, be to taisykles siunčiamos i nurodyta Vartotojo el. pašta.

3.3 Tiekiejas be jokio ispejimo gali smulkei koreguoti Skelbima pvz. pakeisti vairo padeti į (iš) kaires/dešines, jei nuotraukoi skirasi vaizdas nuo pateiktos informacijos.

3.4 Registruojantiems ir ikeliantiems naujus Skelbimus Vartotojams apie save privalo pildyti tikra informacija iskaitant el. pašta, varda, pavarde.

3.5 Vartotojas isipareigoja visais atvejais nesukciauti ir nevykditi neteisetus veiksmus, beto isipareigoja kad pateikta informacija nepažeidžia Svetaines taisykliu, trečiuju asmenu teises taip pat kad neturi virusu ar kitokiu keiksmingu programu ar failu.

3.6 Vartotojas patvirtina kad pateikta informacija Busse.lt Sveteineje yra visapusiškai suprantama.

3.7 Vartotojas privalo saugoti savo prisijungimo duomenys kad nekaip nesužinotu treteji asmenys ir negaletu jeis pasinaudoti, išskyrus tuos asmenys kuriuos Vartotojas nustates kaip igaliojinčius pilnai naudotis Vartotojo informacija.

3.8 Praradus prisijungimo duomenys ar sužinuojus neteisetai tretems asmenims nedelsdami praneškite/susisiekite su Busse.lt.

3.9 Asmenys iki 18 metu pries skelbiant informacija patvirtina kad esa gave istatyminiu atstovu (pvz. tevu) sutikima skelbti informacija ir sutinka vygdyti kilančius isipareigojimus.

3.10 Busse.lt turi pilna teise stebeti Vartotojo veiksmus Sveteineje be to tirti bet kokius Taisykliu pažeidimus, gavus neigiamus trys ir daugiau pažeidimu Busse.lt turi pilna teise panaikinti Vartotojo paskyra (ang. account).

3.11 Vartotojas nesutikdamas su paskyros panaikinimu privalo susisekti su Busse.lt.

 

4. Asmens duomenys

4.1 Busse.lt turi teise valdyti ir tvarkyti Vartotojo asmens duomenys surinktus Sveteineje.

4.2 Vartotojas bet kurio metu gali atšaukti savo leidima Busse.lt tvarkyti, valdyti asmens duomenys. Asmens duomenys gali buti panaikinti tik tuo atveju kai Vartotojas susisieks su Busse.lt ir duos leidima panaikinti savo paskyra bei visus asmens duomenys.

4.3 Busse.lt isipareigoja saugoti asmens duomenys elektroniniu budu beto naudoti tik tuomet kai to reikalauja kiti veiksmai esant poreikiui (pvz. išrašyti saskaita fakūra) arba esant pažeidimams naudoti kaip baudžiamai priemonei perduoti kompanijoms ar(ir) trietems asmenyms (pvz. skolų išieškojimui).

4.4 Tiekejas neatsako už Vartotojo patirta žala nukopijuotus, panaudotus kitais tikslais pateiktus asmens duomenys Skelbime.

4.5 Vartuotojas bet kurio metu gali tvarkyti savo asmens duomenys prisijungus prie Sveteines ir užejus i Nustatymus.

4.6 Asmens duomenys tvarkomi, valdomi siekiant suteikti greičiau, patogiau parduoti, rasti savo preke.

4.7 Vartotojas sutinka kad jo kompiuterio IP adresas, data ir laikas butu irašomi (fiksuojami) i elektronine saugykla registruojantis ir kiek viena karta prisijungus.

4.8 Vartotojas sutinka kad Tiekiejas siustu komercinius pasiulimus bei informacinius pranešimus i pateiktus Sveteineje asmens duomenys, norint atsisakyt nuo tokiu pasiulimu privaluote informuoti Tiekieja budu gautuose pasiulymuose ar(ir) pranesimuose.

4.9 Asmens duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio prisijungimo, Vartotojui neprisijungus prie Busse.lt per 2 metus Tiekiejas turi pilna teise ištrinti Vartotojo paskyra kartu su asmens duomenemis.

 

5. Atsakomybe

5.1 Tiekejas atsako tik už informacijos patalpinima kad atitiktu šiu taisykliu reikalavimu ir tvarka.

5.2 Tiekejas neatsako už Skelbiamos informacijos turini, beto neatsako už padaryta žala Vartotojui ar tretiems asmenyms del patalpinimo klaidingos Skelbiamos informacijos turinio Busse.lt Sveteineje.

5.3 Busse.lt (Tiekiejas) neatsako už duomenu bazes veiklos sutrikimus. Svetaines veikla be jokio ispejimo gali buti bet kada nutraukta.

5.4 Busse.lt nera ir nebus atsakingas už informacijos neteisetuma, klaidinguma ir nepriims atsakomybes už draudziamos informacijos platinima.

5.5 Tiekejas atsako tik už savo pateikta turini Busse.lt Sveteineje kad jis yra legalus, teisetas, neklaidinantis.

5.6 Vartotojas užtikrina kad Busse.lt jokiu budu neisipareigoja apmoketi, atlyginti ar kompensuoti išlaidas už padaryta žala ar nuostolius.

5.7 Tiekėjas yra visų teisių į Busse.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Busse.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.

5.8 Bet koks Vartotoju kopijavimas, dizaino apdorojimas, taisykliu nesilaikymas ar bet koks kitas naudojimasis Busse.lt turiniu be raštiško sutikimo yra autoriu ir kitu teisiu pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5.9 Vartotojas sutinka kad Busse.lt turi teise naudoti Skelbimu informacija, nuotraukas reklaminiais tikslais neatskleidziant Vartotojo asmens duomenys, neribota laika. Vartotojo Skelbimu informacija, nuotraukas naudodami reklaminiais tikslais Busse.lt neipareigoja moketi atlygintinai Vartotojui už autoriniu, turinio bei kitu teisiu panaudojima.

5.10 Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

5.11 Taisykles prades galiuoti nuo tada kai Vartotojas patvirtins kad sutinka su juomis, ir galios visa laika tarp Vartotojo ir Busse.lt

 

1993-2015 © UAB "Kaidas"
Pagalba: +370 678 06844